ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
มีท่าน อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน เป็นประธานเปิดงาน และมี วิทยากรคือ คุณสราวุฒิ มาตรทอง ดารานักแสดง
มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

แชร์ข่าวนี้