ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ

แชร์ข่าวนี้