ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดชุมชน

เวลา 13.00 น. วันที่ 31 กรกฏาคม คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้
และทำความสะอาดชุมชน” ณ ชุมชน สวายจีก
ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้