ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 นำโดย ผศ.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้