ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ
ณ ศูณย์การศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้