ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้