ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป(ภาค กศ.บป. เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับนักศึกษา กศ.บป. 2561

แชร์ข่าวนี้