ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ภายใต้ชื่อเรื่อง “Economic Situation and life way of Drug Addict after assuaging in the Lamheung Korakemark,
Muang district, Buriram Province” ในงาน “The 1st National and International
Symposium on Humanities and Social Sciences (1st HUSOC Symposium 2018)”
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ผลงานวิจัยดังกล่าวมีผู้ร่วมงานวิจัยคือ Preecha Panoram,
Suriya Rakkansil,Pisamai Prachanan, Kulkanya Srisuk, Nalintip Pimkrat

แชร์ข่าวนี้