ข่าวประชาสัมพันธ์

ครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โปรแกรมการค้นหาครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กรุณากรอกหมายเลขครุภัณฑ์

ลำดับว.ด.ป.หมายเลขครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์จำนวนราคาต่อหน่วยราคารวมหน่วยงานรับผิดชอบสถานที่ตั้งสถานะภาพ
1 12 มีค. 5513.05.0021/55 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด2889028890 คณะเทคโนอุตสาหกรรม1831พบใช้ได้
2 12 มีค. 5513.05.0022/55 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด2889028890 คณะเทคโนอุตสาหกรรม1832พบใช้ได้
3 12 มีค. 5513.05.0023/55 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด2889028890 คณะเทคโนอุตสาหกรรม1833พบใช้ได้
4 12 มีค. 5513.05.0024/55 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด2889028890 คณะเทคโนอุตสาหกรรม1834พบใช้ได้
5 9 กค. 5713.01.0101/57 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง2470024700 คณะเทคโนฯอุตสาหกรรมสำนักงานคณะพบใช้ได้
6 9 กค. 5713.01.0102/57 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง2470024700 คณะเทคโนฯอุตสาหกรรมสำนักงานคณะพบใช้ได้
7 6 มีค. 5801.02.0007/58 ชุดโต๊ะเขียนแบบ 1 ชุด32003200 คณะเทคโนฯอุตสาหกรรม1855ชำรุด
8 6 มีค. 5801.02.0008/58 ชุดโต๊ะเขียนแบบ 1 ชุด32003200 คณะเทคโนฯอุตสาหกรรม1855พบใช้ได้
9 6 มีค. 5801.02.0009/58 ชุดโต๊ะเขียนแบบ 1 ชุด32003200 คณะเทคโนฯอุตสาหกรรม1855พบใช้ได้
10 29 ตค. 5705.06.0011/58 ชุดลำโพงเครื่องพร้อมไมโครโฟน 1 ชุด1200012000 คณะเทคโนฯอุตสาหกรรมสำนักงานคณะพบใช้ได้
11 29 ตค. 5705.06.0012/58 ชุดลำโพงเครื่องพร้อมไมโครโฟน 1 ชุด1200012000 คณะเทคโนฯอุตสาหกรรมสำนักงานคณะชำรุด
12 24 ธค. 5705.06.0018/58 ตู้ลำโพงขยายเสียง 1 ชุด1000010000 คณะเทคโนฯอุตสาหกรรมสำนักงานคณะพบใช้ได้
13 24 ธค. 5705.06.0019/58 ตู้ลำโพงขยายเสียง 1 ชุด1000010000 คณะเทคโนฯอุตสาหกรรมสำนักงานคณะพบใช้ได้
14 8 มีค. 5913.01.0239/59 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one 1 ชุด2300023000 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าห้องพักสาขาพบใช้ได้
15 8 มีค. 5913.01.0246/59 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง2150021500 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าห้องพักสาขาพบใช้ได้
16 19 ธค. 5905.27.0001/60 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด30866.6630866.66 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า1886พบใช้ได้
17 19 ธค. 5905.27.0002/60 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด30866.6630866.66 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า1886พบใช้ได้
18 19 ธค. 5905.27.0003/60 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด30866.6630866.66 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า1886พบใช้ได้
1929 มีค. 4509.56.02/45เครื่องรีดดิน1 เครื่อง8000080000สาขาวิชาก่อสร้างโรงงานงานไม้พบใช้ได้
2028 มีค. 4509.56.05/45เครื่องทดสอบค่าความหนืดของน้ำดิน1 เครื่อง6000060000สาขาวิชาก่อสร้างโรงงานงานไม้ชำรุด
2119 เมย. 4501.40.07/45เครื่องชั่งน้ำหนักขนาด 2610 กรัม1 เครื่อง80008000สาขาวิชาก่อสร้างโรงงานงานไม้พบใช้ได้
2225 กย. 4501.57.50/45เครื่องสแกนพิมพ์สี SHARP1 เครื่อง2200022000สาขาวิชาก่อสร้างโรงงานงานไม้พบใช้ได้
2320 กย. 4504.43.01/45ฆ้อนทดสอบคอนกรีต1 ชุด1800018000สาขาวิชาก่อสร้างโรงงานงานไม้พบใช้ได้
2420 กย. 4504.44.01/45แบบหล่อคอนกรีต 6"1 ลูก22002200สาขาวิชาก่อสร้างโรงงานงานไม้พบใช้ได้
25 8 มีค. 5913.01.0240/59 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one 1 ชุด2300023000 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมห้องพักสาขาพบใช้ได้
26 8 มีค. 5913.01.0247/59 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง2150021500 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมห้องพักสาขาพบใช้ได้
27 2 ธค. 5904.06.0005/60 เครื่องเชื่อม 1 เครื่อง2100021000 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมโรงงานโลหะพบใช้ได้
28 2 ธค. 5904.06.0006/60 เครื่องเชื่อม 1 เครื่อง2100121001 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมโรงงานโลหะพบใช้ได้
29 2 พค. 6009.54.0005/60 แป้นหมุนไฟฟ้า 1 เครื่อง54448.254448.2สาขาวิชาเซรามิกส์อาคารเซรามิกส์พบใช้ได้
30 2 พค. 6009.54.0006/60 แป้นหมุนไฟฟ้า 1 เครื่อง54448.254448.2สาขาวิชาเซรามิกส์อาคารเซรามิกส์พบใช้ได้
31 2 พค. 6009.54.0007/60 เครื่องขึ้นรูปแบบใบมีด 1 เครื่อง57747.957747.9สาขาวิชาเซรามิกส์อาคารเซรามิกส์พบใช้ได้
32 2 พค. 6009.54.0008/60 เครื่องขึ้นรูปแบบใบมีด 1 เครื่อง57747.957747.9สาขาวิชาเซรามิกส์อาคารเซรามิกส์พบใช้ได้
33 2 พค. 6009.54.0009/60 เครื่องขึ้นรูปแบบใบมีด 1 เครื่อง57747.957747.9สาขาวิชาเซรามิกส์อาคารเซรามิกส์พบใช้ได้
34 2 พค. 6009.54.0010/60 เครื่องขึ้นรูปแบบใบมีด 1 เครื่อง57747.957747.9สาขาวิชาเซรามิกส์อาคารเซรามิกส์พบใช้ได้
35 23 มีค. 6009.56.0001/60 ชุดรางบดเคลือบพร้อมหม้อบด 1 ชุด23374.1523374.15สาขาวิชาเซรามิกส์อาคารเซรามิกส์ชำรุด
36 23 มีค. 6009.56.0002/60 ชุดรางบดเคลือบพร้อมหม้อบด 1 ชุด23374.1523374.15สาขาวิชาเซรามิกส์อาคารเซรามิกส์พบใช้ได้
37 28 พย 5904.07.0001/60 ตู้พ่นเคลือบเซรามิกส์ 1 ตู้8998789987สาขาวิชาเซรามิกส์อาคารเซรามิกส์พบใช้ได้
38 17 กพ.5206.01.0005/52 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 กล้อง2700027000คอมอุตสาหกรรมอ.สนิทพบใช้ได้
39 16 สค.5405.44.0001/54 ตู้ใส่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 หลัง95009500คอมอุตสาหกรรมอ.สนิทพบใช้ได้
40 22 ตค.54 13.01.0150/55 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง4217042170คอมอุตสาหกรรมอ.สนิทพบใช้ได้
41 2 ตค. 5413.01.0161/55 คอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย (โน๊ตบุ๊ค) 1 เครื่อง3184031840คอมอุตสาหกรรมอ.สนิทพบใช้ได้
42 22 ตค. 5413.09.0002/55 เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง50005000คอมอุตสาหกรรมอ.สนิทพบใช้ได้
43 22 ตค. 5413.13.0003/55 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 เครื่อง83508350คอมอุตสาหกรรมอ.สนิทพบใช้ได้
44 28 มค. 5613.01.0315/55 (ปี 56 ) เครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 1 ชุด1800018000คอมอุตสาหกรรมอ.สนิทพบใช้ได้
45 28 มค. 5613.01.0324/55 (ปี 56) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบคอมฯและเครือข่าย 1 ชุด4000040000คอมอุตสาหกรรมอ.สนิทพบใช้ได้
46 23 กพ. 5905.41.0007/59 ดิจิตอลออสซิโลสโคป1 เครื่อง1500015000 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์1891พบใช้ได้
47 23 กพ. 5905.41.0008/59 ดิจิตอลออสซิโลสโคป1 เครื่อง1500015000 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์1891พบใช้ได้
48 23 กพ. 5905.41.0009/59 ดิจิตอลออสซิโลสโคป1 เครื่อง1500015000 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์1891ชำรุด
49 23 กพ. 5905.41.0010/59 ดิจิตอลออสซิโลสโคป1 เครื่อง1500015000 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์1891พบใช้ได้
50 8 มีค. 5913.01.0238/59 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one 1 ชุด2300023000 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์1891พบใช้ได้
51 8 มีค. 5913.01.0245/59 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง2150021500 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์1891พบใช้ได้
52 8 มีค. 5913.01.0244/59 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one 1 ชุด2300023000สถาปัตยกรรมห้องพักสาขาพบใช้ได้
53 8 มีค. 5913.01.0251/59 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง2150021500สถาปัตยกรรมห้องพักสาขาพบใช้ได้
54 3 พย. 5913.02.0002/60 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง109900109900สถาปัตยกรรมห้องพักสาขาพบใช้ได้
55 27 ธค. 5913.02.0003/60 เครื่องพิมพ์สามมิติ 1 เครื่อง984400984400สถาปัตยกรรมห้องพักสาขาพบใช้ได้

แชร์ข่าวนี้