ข่าวประชาสัมพันธ์

ครุภัณฑ์คณะวิทยาการจัดการ

ครุภัณฑ์สาขาวิชาการตลาด

กรุณากรอกหมายเลขครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาการตลาด
ลำดับว.ด.ป.หมายเลขครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์จำนวนราคาต่อหน่วยราคารวมผลการตรวจสอบขอแทงจำหน่ายให้แทงจำหนายสถานที่
ไม่พบพบชำรุดพบใช้ได้อื่นๆ
1 2 เมย. 5605.06.0015/56 (1) ชุดเครื่องเสียงลำโพงกลางแจ้ง1 ชุด35,000.0035,000.00?สาขาการตลาด
2 2 เมย. 5605.06.0015/56 (2) ชุดเครื่องเสียงลำโพงกลางแจ้ง?
3 22 ตค. 5506.01.0016/55 (ปี 56) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล SONY DSC-HX90V 1 กล้อง15,000.0015,000.00?สาขาการตลาด
4 28 มค. 5613.01.0344/55 (ปี 56) เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 1 เครื่อง20,000.0020,000.00?ผศ.อรรถกร
5 28 มค. 5613.01.0345/55 (ปี 56) เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 1 เครื่อง20,000.0020,000.00?ดร.ขัตติยา
6 28 มค. 5613.01.0346/55 (ปี 56) เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 1 เครื่อง20,000.0020,000.00?อ.อาทิตยา
7 25 เมย. 5613.02.0012/56 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร์ 1 เครื่อง22,700.0022,700.00?ผศ.อรรถกร
8 25 เมย. 5613.02.0013/56 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร์ 1 เครื่อง22,700.0022,700.00?ดร.ขัตติยา
9 25 เมย. 5613.02.0014/56 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร์ 1 เครื่อง22,700.0022,700.00?อ.อาทิตยา
10 29 ตค. 5813.01.0092/59 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Tablet) 1 เครื่อง* 16,540.00* 16,540.00?ผศ.อรรถกร
11 29 ตค. 5813.01.0093/59 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Tablet) 1 เครื่อง* 16,540.00* 16,540.00?ดร.ขัตติยา
12 29 ตค. 5813.01.0094/59 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Tablet) 1 เครื่อง* 16,540.00* 16,540.00?อ.อาทิตยา
13 18 พย. 5913.01.0029/60 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง* 22,850.00* 22,850.00?อ.ปัญจมาพร

แชร์ข่าวนี้