ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เข้าร่วมรับมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ในกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย
1. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลคำ) ระดับ 1
2. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1
3. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1

แชร์ข่าวนี้