ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการอาคาร 13 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้