ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี “หลักสูตรการเริ่มธุรกิจดิจิทัลด้วยแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ” (Digital Start Up of Business Plan)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี “หลักสูตรการเริ่มธุรกิจดิจิทัลด้วยแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ”
(Digital Start Up of Business Plan)
ระหว่างวันที่ ๑๙ – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

   —> ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม

แชร์ข่าวนี้