ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัญญา มธุรเมธารองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน และ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมทั้ง รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมมากกว่า 100 คน ณ ลานกิจกรรม อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

แชร์ข่าวนี้