ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ห้องประชุมไกรรณภูม์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้