ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ประชุมเตรียมกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2560
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

แชร์ข่าวนี้