ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการตลาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ MARKETING ACADEMIC FAIRS สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

22 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการตลาดนำโดย อาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาล พาณิชย์ และอาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ MARKETING ACADEMIC FAIRS สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อแข่งขันทักษะวิชาการทางการตลาดและแข่งขันทักษะการขาย ซึ่งผลการแข่งขันทักษะวิชาการทางการตลาดได้รองอันดับสอง คือนายภูดิศ ห่วงเนาวกุล นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 ส่วนการแข่งขันทักษะการขายได้ผ่านเข้าแข่งขันในรอบสองเท่านั้น โดยการแข่งขันครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคอิสาน เช่น มหาวิทยาลัยสารคาม มหาวิทยาลัยอุบล มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ ฯลฯ ร่วมแข่งขันด้วย

แชร์ข่าวนี้