ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย

  1. ชุดโครงการหลัก นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้า ทางการเกษตรเชิงพานิชย์ของชุมชนในเขตพื้นที่ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
  2. ชุดโครงการหลัก การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้