ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจ้ดการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา

โครงการอบรมสัมมนา “การทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สู่ไทยแลนด์ 4.0
ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560
ณ ธารามันตรา ชำอำ รีสอร์ท ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แชร์ข่าวนี้