ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์อนงค์ ทองเรือง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำคณาจารย์ในสาขาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน “ส่งความสุขให้น้องๆ ตชด.”
นำทีมโดย หัวหน้าสาขาวิชา อ.อนงค์ ทองเรือง อ.ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อ.วณิชา แผลงรักษา และ อ.เบญจมาศ เห็นโพธิ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 3
จำนวน 55 คน รวบรวมทุนน้ำใจ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 68,450 บาท ส่งความสุขสู่น้องๆในเขตห่างไกล โดยรวมสร้างศาลาจอดรถจักรยาน และ
ปรับปรุงห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน สร้างองค์ความรู้ใหม่ และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทองบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 21 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ต.ท.ธนาชัย  ยางหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง และคณะครู 7 คน
นักเรียนระดับ อนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมนักเรียน 140 คน และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แลคตาซอย สนับสนุน นมแลคตาซอย 10 ลัง
อุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 160 ชุด และเสื้อแลคตาซอยสำหรับนักศึกษาเพื่อทำกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้