ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.สายใจ ทันการ. รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0

ผศ.สายใจ ทันการ. รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการสินค้าโอทอป วันที่ 29 พบ2560 เวลา 08.30-17.00 น ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค

แชร์ข่าวนี้