ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร ได้รับรางวัล “ตีพิมพ์บทความวิชาการดีเด่น”

ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร ได้รับรางวัล “ตีพิมพ์บทความวิชาการดีเด่น”
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แชร์ข่าวนี้