ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”
เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิจัยและนำเข้าข้อมูลระบบ NRMS
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (ห้องใหญ่) ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษยา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้