ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยโครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย

ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
โครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (ศูนย์ประคำ-หนองขวาง)
ประจำปีงบประมาณ 2560
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2560
ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้