ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้โอวาทนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ให้โอวาทนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
ภายใต้ชื่อ “Business ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

แชร์ข่าวนี้