ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศเจตจำนงสุจริต

คณะวิทยาการจ้ดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศเจตจำนงสุจริต
“มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม”
วันที่ 22 มีนาคม 2560

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศเจตจำนงสุจริต“มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม”

แชร์ข่าวนี้