ข่าวและประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

... read more

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก (ข่าวดี!! ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 9 กันยายน 2562)

... read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

รับสมัคร นักศึกษา part time จำนวน 40 คน เท่านั้น

... read more

ประกาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

... read more

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

... read more

รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ปริญญาตรี

... read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ

... read more

การอบรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ “เขียนรายงานการวิจัย 5 บทอย่างไร จึงจะส่งผลงานทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ได้

... read more

ข่าวด่วน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

... read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

... read more

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วย Ionic Framework

... read more

งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓ : BRICC Festival 2019 ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

... read more

ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการประกวดแผนธุรกิจ

... read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะทางการตลาด

... read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์สอบแข่งขัน ทักษะทางการบัญชี ครั้งที่ 2 “การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี”

... read more

โครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด(BRU marketing Challenge 2019)

... read more

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่บนความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562

... read more

แข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2562 การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2019”

... read more

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นงลักษณ์ ทองศรี

... read more

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

... read more

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดชุมชน

... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ

... read more

ผศ.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

... read more

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมงานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

... read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา. ปาโนรัมย์. นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายเทียนพรรษา

... read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา

... read more

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การศึกษาหนองขวาง อ.คูเมือง และหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

... read more

สมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

... read more

หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไฮบริดด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค

... read more

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง

... read more

โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

... read more

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์ http://grads.bru.ac.th/

... read more

แจ้งผลการตัดสินรอบคัดเลือกโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 การประกวดแผนธุรกิจ Bru business plan challenge 2018

... read more

กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี

... read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 การประกวดแผนธุรกิจ BRU business plan

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.ตรี ภาคปกติรอบที่ 1/1 รับด้วย portfolio ครั้งที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561

... read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

... read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

... read more

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

... read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะ

... read more

คณะวิทยาการจัดการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

... read more

กำหนดการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 3/2559

... read more

คณะวิทยาการจัดการ ยินดีต้อนรับ ราชพฤกษ์ช่อที่ 46

... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

... read more

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

... read more

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ “3 ให้ 4 ห้าม” 2560

... read more


อบรมการทำผลงานทางวิชาการ

แบบสอบถามภาวการมีงานทำของบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

ประชาสัมพันธ์กำหนดการเซ็นเบิกค่าสอน ภาค กศ.บป.ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

... read more

กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.

... read more

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 1

... read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 2

... read more

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 3

... read more

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ” microsoft Excel advanced ” รุ่นที่ 2

... read more

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วิชาการ หลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” รุ่นที่ 1

... read more

ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2560

... read more

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 3/2559 นักศึกษาภาค กศ.บป.

... read more

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 3/2559 นักศึกษาภาค ปกติ

... read more

ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 3/2559 นักศึกษาภาค กศ.บป.

... read more

ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 3/2559 นักศึกษาภาค ปกติ

... read more


งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

... read more

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

... read more

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

... read more

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

... read more

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

... read more

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

... read more

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

... read more

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

... read more

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

... read more

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

... read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วามต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจการประเมิน

... read more

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

... read more

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

... read more

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

... read more

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

... read more

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

... read more

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

... read more

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ

... read more

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565

... read more

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

... read more

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีการศึกษา 2559

... read more


ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการตักบาตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

... read more

นางสาวภัทรวรรณ อาจประโคน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 เข้ารับรางวัลจากการประกวดนักจัดรายการวิทยุฯ โดยได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ครั้งที่ 17

... read more

21 สิงหาคม 2562 โครงการฝึกทักษะทางภาษา “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”

... read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

... read more

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคโปสเตอร์

... read more

โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

... read more

สาขาวิชาจัดการได้จัดโครงการ​ ปฐมนิเทศ​ บายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูปีการศึกษา2562​

... read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ”

... read more

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

... read more

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญที่ 2/2562

... read more

กำหนดการ “พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ” ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

... read more

ต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ

... read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

... read more

โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

... read more

เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงาน

... read more

โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

... read more

โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

... read more

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ภาคสนาม

... read more

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขา

... read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

... read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกนำเสนอผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

... read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (NPAEs)

... read more

โครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ทำดีความดีด้วยหัวใจ”

... read more

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up)

... read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค ๔.๐

... read more

โครงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

... read more

30 มี.ค.62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค ๔.๐ ประจำปีการศึกษา 2561”

... read more

17 มี.ค.62 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1

... read more

16 มี.ค.62 โครงการ​ “ออกค่ายอาสาพัฒนาและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการสู่ชุมชน” ณ​ โรงเรียนบ้านโคกขาม​ ต.ตาจง​ อ.ละหานทราย​ จ.บุรีรัมย์

... read more

2 มี.ค.62 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา เรื่อง “การเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับนักบัญชียุคใหม่ ปีการศึกษา 2562”

... read more

2-3 มีนาคม 2562 โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาแอปพลิเครชั้นบนสมาร์ทโฟนด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค”

... read more

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

... read more

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาคาร ครั้งที่ ๓ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

... read more

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม “กิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

... read more

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พ ศ. 2561 ณ ชุมชน ตำบลสวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

... read more

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1

... read more

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริการ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาความพร้อมของพลังจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ

... read more

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

... read more

12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

... read more

23 พ.ค.2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของคณะ

... read more

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

... read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจและโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.)

... read more

สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี”

... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดในโครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

... read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี “หลักสูตรการเริ่มธุรกิจดิจิทัลด้วยแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ” (Digital Start Up of Business Plan)

... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

... read more


ข่าวสำหรับนักศึกษา


ข่าวการรับสมัครนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560

... read more

ระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU

... read more

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย

... read more

ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัย และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

... read more

อาจารย์อนงค์ ทองเรือง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำคณาจารย์ในสาขาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

... read more

ผศ.สายใจ ทันการ. รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0

... read more

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหาร

... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565

... read more

อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

... read more

คณะวิทยาการจ้ดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการร่วมแสดงความยินดี

... read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศเจตจำนงสุจริต

... read more

โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร ถวาสยภัตตาหารเพลแด่พระส่งฆ์

... read more

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์

... read more

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิจัย

... read more

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีการศึกษา 2559

... read more

ขอชื่นชมและประกาศคุณความดี

... read more


ข่าวงานวิจัย

ข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9

... read more

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research expo 2018)

... read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะ

... read more

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยภายในคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 6

... read more

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยภายในคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5

... read more

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยภายในคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4

... read more

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยภายในคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

... read more

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยภายในคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

... read more

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยภายในคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

... read more


ข่าวเด่น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

... read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2447/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์

... read more

ประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (โครงการทุนอัจฉริยะ)

... read more

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นักศึกษาติดต่อขอรับผลการเทียบโอนรายวิชา (ด่วนที่สุด)

... read more

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Global Student Entrepreneur Awards 2019-2020 (National Round)

... read more

ประชาสัมพันธ์ “การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน”

... read more

... read more

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

... read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

... read more

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

... read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

... read more

ประชาสัมพันธ์การพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home Room)  ภาค กศ.บป.

... read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การจัดห้องพักให้กับบุคลากร

... read more

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ของนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.

... read more

ประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์

... read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ร่วมวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 05.00 – 09.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

... read more

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด – ปิด กีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 45 “ม่วง-เหลือง เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง งดการเรียนการสอนและการสอนชดเชย ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับภาคปกติ

... read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.

... read more

ขออนุญาตให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน”ม่วง-เหลืองเกมส์”

... read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

... read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งคณะจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/2562

... read more

ขอเชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

... read more

เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

... read more

ร่วม ชม ช้อป ชิลล์ๆ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย วิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่เชิงพาณิชย์

... read more

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน

... read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1907/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและอนุมัติผลการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต

... read more

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2123/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ทำการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562”

... read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2122/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2081/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

... read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ”

... read more

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

... read more

ประชาสัมพันธ์

... read more

ประกาศ-ก.พ.อ.-เรื่อง-การขอกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

... read more

แจ้งการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

... read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่และสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

ประชาสัมพันธ์ “สถานที่ฝึกงาน” บริษัท สยามเบย์ เกาะช้าง จำกัด จังหวัดตราด

... read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1767/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562 “

... read more

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผู้บริหารชวนทำบุญ (ตักบาตรประจำสัปดาห์) ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1744/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

... read more

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม “การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานการผลิตสื่อดิจิทัลแบบเปิด”

... read more

แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่หนังสือของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

... read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตและพัฒนาครู

... read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1625/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

... read more

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2/2562

... read more